Entries by administrator

Kako misli kreiraju stvarnost

  Svi se mi, pa tako i vi, nalazimo u ogromnom energetskom polju. Mi jesmo dio toga polja. Polja nulte točke, kako to nazivaju u kvantnoj fizici. Naime, kada su znanstvenici mikroskopima promatrali materiju, bilo da je riječ o metalu, drvu, kamenu.., uvidjeli su da se sva materija sastoji od atoma složenih u molekule. Kada […]

Crtica o strahu

Kao što sam već pisao, podsvijest je nosioc programa koji nam kreiraju život i svakodnevicu. Imamo pozitivne programe koji nam kreiraju pozitivne događaje, i negativne programe koji nam kreiraju negativne događaje. Oni se neprestano izmjenjuju i time nam kreiraju stvarnost a nas postavljaju u jednu od navedenih vibracija osjećaja koje možete vidjeti na skali dr. […]